De Oudervereniging

De Gondelier heeft een betrokken oudervereniging (OV), die bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich graag inzetten voor de school van hun kind. We houden ons bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals:

Sinterklaasfeest
Kerstfeest
Avondvierdaagse
Lentefeest
Schoolreisjes
Kabouterpad voor de kleuters
Eindfeest
Sportdag
Schoolbibliotheek
Sporttoernooien

Ouderbijdrage

De OV int en beheert de jaarlijkse ouderbijdrage. De ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt
€ 52,50,- per kind in de groepen 1 tot en met 7 en € 25,- in de groepen 8. Hiervan wordt ca € 25,- besteed aan het schoolreisje. De overige €27,50 is bestemd voor de viering van het sinterklaas-, kerst- en lentefeest en de sport- en overige activiteiten. We betalen er bijvoorbeeld schoencadeautjes, een sinterklaascadeautje (of envelopje voor het lootjes trekken) en versnaperingen + materiaal voor de sportdagen van.

De leerlingen van groep 8 gaat niet op schoolreisje maar op schoolkamp. Dit wordt niet uit het OV-budget gefinanierd. Daarom is de ouderbijdrage hier lager.

Leerlingen die later in het schooljaar instromen, betalen een lager bedrag.

Algemene ledenvergadering

Aan het begin van elk schooljaar is er een algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering (meestal in oktober) wordt de hoogte van de ouderbijdrage bepaalt. Tevens worden de activiteiten voor het lopende schooljaar toegelicht en natuurlijk is er de financiële verantwoording. Het bestuur van de OV vraagt goedkeuring voor de begroting van het lopende jaar en legt verantwoording af over de resultaten van het afgelopen schooljaar.
Hier vindt u de samenvatting/verslag van de algemene ledenvergadering van 28 oktober 2015, met o.a. de begroting voor 2015/2016.

Data vergaderingen

We hebben extra haden en denkkracht nodig. Lijkt het je leuk en heb je wat tijd over schuif dan eens aan bij een van onze vergaderingen. Deze zijn dit schooljaar gepland voor:
- 28 september
- 26 oktober
- 14 december
- 11 januari (2017)
- 8 maart
- 5 april
- 3 mei
- 7 juni

Om 20.00 uur in de teamkamer op de eerste verdieping.

Doe mee!

Wij kunnen deze activiteiten alleen organiseren met hulp van andere ouders. Alleen met uw hulp wordt de school mooi versierd met Sinterklaas, kunnen kinderen meedoen aan de sportdag of een hapje en een drankje krijgen bij het eindfeest. Hoe meer ouders zich een paar uurtjes per jaar inzetten, hoe leuker het wordt voor de kinderen. Dus doe mee!

Als u mee wilt helpen tijdens een activiteit, of een actieve rol wilt spelen in de Oudervereniging, neem dan contact op met de voorzitter via ov.gondelier@meerkring.nl.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl