• Inschrijf formulier Beste ouder / verzorger,

    Hieronder kunt u de gegevens invullen per kind, zodat wij de ouderbijdrage kunnen incasseren. Het bedrag is € 52,50 ,- voor kinderen in groep 1 t/m 7 en € 27,50 voor kinderen in groep 8. Als uw kind later instroomt, is de ouderbijdrage € 37,50.
    U kunt voor een doorlopende machtiging kiezen. Zolang uw kind/kinderen op De Gondelier is/zijn ingeschreven, incasseren wij jaarlijks de ouderbijdrage. Tijdens de algemene ledenvergadering van de Oudervereniging (meestal in oktober) wordt jaarlijks de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld.
    U kunt deze machtiging te allen tijde stopzetten door een e-mail te sturen naar penningmeester.gondelier@meerkring.nl. Hier kunt u ook terecht voor vragen!
 
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl