Het plan

ODS De Gondelier en PCBO De Vuurvogel werken samen met Partou kinderopvang aan een vergroening van hun schoolplein. De directies, een aantal leerkrachten en enthousiaste ouders startten hier in 2014 mee. Het idee is dat er een schoolplein komt met meer bomen, struiken en planten dat uitdaagt tot spelen.

Het plan is opgedeeld in 2 delen: het kleuterplein en het midden- en bovenbouwplein. Voor het kleuterplein staan in fase 1 een klim- en klauterparcours op de planning. Ook komen er bomen, struiken en planten. En in een latere fase onder andere een vlindertuin en een beekloop.Het midden- en bovenbouwplein beslaat heel wat vierkante meters. Een uitdaging dus! Voor fase 1 staat hier het verplaatsen van de fietsenstallingen op de planning om ruimte te creëren voor de basis van het amfitheater. De afronding van het amfitheater staat op de planning voor fase 2. Ook worden er ballenvangers aangelegd van wilgentenen die moeten voorkomen dat met voetballen de bal in het water vliegt. En komen er op diverse plekken bomen en planten.In fase 2 wordt op het midden- en bovenbouwplein het klim- en klauterparcours aangelegd achter het amfitheater. In een latere fase wordt de bron van de beekloop hier gemaakt.
Verder zijn er ook nog deelplannen voor het aanleggen van plantenbakken bij de rolstoelopgang en het maken van moestuintjes.

Een en ander is terug te vinden op de tekeningen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl