Aanmelden leerling

Algemeen

Alle kinderen zijn in principe welkom op onze school. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waardoor een leerling niet kan worden toegelaten. U kunt daarbij denken aan:

- De groep, waarin de toekomstige leerling geplaatst zou moeten worden, is fysiek vol.

- De toekomstige leerling heeft een zo specifieke hulpvraag, dat wij als basisschool die hulpvraag niet kunnen beantwoorden.

- Het aantal leerlingen dat extra ondersteuning behoeft is in de desbetreffende groep al maximaal. Hiervoor maken we onder andere gebruik van het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

 

1e aanmelding, toelating en wachtlijst

Op De Gondelier kan een leerling aangemeld worden op elke leeftijd. Een aanmelding wordt pas definitief bij of na het bereiken van de leeftijd van 3 jaar. Indien er fysiek plek is op De Gondelier dan start de toelatingsprocedure na deze definitieve aanmelding. Wanneer De Gondelier geen fysieke plek heeft voor het kind dan wordt deze op een wachtlijst geplaatst. Kinderen worden op de wachtlijst geplaatst op volgorde van datum waarop de aanmelding gedaan wordt, waarmee de eerst mogelijke datum hiervoor de dag is waarop het kind 3 jaar is.

Aanmelding voor kinderen voor de groepen 3 tot en met 8

U kunt hiervoor mailen naar info.gondelier@meerkring.nl Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Voor de aanmelding in de groepen 3 t/m 8 houden wij rekening met de factoren zoals bovenstaand genoemd (fysieke aantallen, onderwijsbehoeftes, etc.). Op dit moment is er nog ruimte in groep 3 t/m 8. 

Aanmelden voor deze groepen kan met inachtneming van de in het aanmeldbeleid van Stichting Meerkring genoemde criteria en afspraken. Deze kunt u nalezen op: https://www.meerkring.nl/Portals/1521/docs/Ouders/Aanmeld-%20en%20toelatingsbeleid%20Meerkring%20v2018.pdf?ver=2019-01-09-171745-033

De Gondelier, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Zwartsluiskade 2
3826 EG Amersfoort

033-253 04 01
info.gondelier@meerkring.nl

Ben je op zoek naar een stageplek? Mail dan naar 
stage.gondelier@meerkring.nl voor meer informatie over de mogelijkheden. 

 

Volg ons

Wij communiceren met onze ouders via Parro. Daarnaast is onze school te vinden op Facebook, LinkedIn en Instagram. 
https://instagram.com/ods_degondelier?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

Stichting

ODS De Gondelier  is aangesloten bij Meerkring. Meerkring is een stichting voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs en heeft 21 aangesloten scholen.

Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort

Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl
Lees verder