Kunsteducatie op De Gondelier

We schenken veel aandacht aan kunsteducatie.

                           

Door te werken met verschillende technieken en achtergronden willen we leerlingen leren om kunst, cultuur en erfgoed te waarderen. We willen leerlingen met een kritische blik laten kijken naar kunst. De leerlingen worden gestimuleerd verder te kijken dan wat je aan de oppervlakte ziet. Ze verwoorden hun eigen mening en leren dit met argumenten te onderbouwen bij zelfgemaakt werk of dat van medeleerlingen. Bij bezoek aan cultureel erfgoed, voorstellingen en museumbezoek komen zij hier ook mee in aanraking.

 We willen bereiken dat:

-          De taalvaardigheid van de leerlingen wordt vergroot
-          Het zelfvertrouwen van de leerlingen groeit
-          De leerlingen kritisch leren kijken
-          De creativiteit van de leerlingen vergroot wordt
-          De leerlingen een onderzoekende houding krijgen
-          De leerlingen respect en waardering voor elkaar en elkaars werk krijgen
-          De motorische vaardigheden van de leerlingen worden gestimuleerd
-          De samenwerking tussen de leerlingen wordt bevorderd
-          De sociale vaardigheid van de leerlingen groter wordt
-          Het cultureel zelfbewustzijn van de leerling verrijkt wordt

 In de groepen wordt elk schooljaar aandacht besteed aan 2 disciplines van dans, theater, beeldend en muziek. Onze leerkrachten worden bij deze lessen ondersteund door een kunstvakdocent van Scholen in de Kunst waarbij ook zij zich op het gebied van kunsteducatie verrijken. Daarnaast hebben de leerlingen van de clusters 5/6 en 7/8 jaarlijks een project waarbij ze samen met een kunstvakdocent van Scholen in de Kunst aan een thema werken zoals 3D-printer, audiovisuele vormgeving, multimedia. Elke groep bezoekt ieder schooljaar een dans-, theater- of muziekvoorstelling op locatie met daarbij voorbereidende- en/of afsluitende lessen in de klas. De maatjesgroepen geven een keer per schooljaar een voorstelling voor ouders en belangstellenden. De bezoeken aan cultureel erfgoed zijn zoveel mogelijk in Amersfoort en omgeving. Na afloop van dit bezoek krijgen de leerlingen een gastles van een kunstvakdocent van Scholen in de Kunst. De leerlingen van cluster 7/8 brengen elk jaar een bezoek met de Museumpleinbus naar het Museumplein in Amsterdam. Zij brengen daar een bezoek aan het Rijksmuseum, Stedelijk Museum of van Gogh museum gecombineerd met een educatief programma. De lessen met de kunstvakdocent en bezoeken aan voorstellingen en cultureel erfgoed zijn zoveel mogelijk afgestemd op het gewone lesprogramma, waardoor het betekenisvoller is en de kinderen worden zoveel mogelijk gestimuleerd actief deel te nemen.

 Onze Intern Cultuurcoördinator Debbie van Essen kan u meer over onze kunsteducatie vertellen.

De Gondelier, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Zwartsluiskade 2
3826 EG Amersfoort

033-253 04 01
info.gondelier@meerkring.nl

Volg ons

Wij communiceren met onze ouders via Parro. Daarnaast is onze school te vinden op Facebook, LinkedIn en Instagram. 
https://instagram.com/ods_degondelier?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

Stichting

ODS De Gondelier  is aangesloten bij Meerkring. Meerkring is een stichting voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs en heeft 21 aangesloten scholen.

Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort

Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl
Lees verder