Schooltijden

Alle kinderen gaan elke dag naar school van 8.15-13.45 uur naar school. De school is om 8.05 open.

U kunt uw kind aanmelden bij Partou als u gebruik wilt maken van voor- of naschoolse opvang.
In de vakanties is de buitenschoolse opvang geopend.

Meer info: www.partou.nl
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl