Opleidingsschool

ODS De Gondelier is gecertificeerde opleidingsschool 

Sinds december 2016 is De Gondelier een Opleidingsschool binnen het partnerschap met de HU Utrecht-Amersfoort.

Een lerende organisatie zijn 

Voor leerkrachten is het belangrijk dat zij op een professionele wijze hun expertise delen met leerkrachten in opleiding. Zij willen straks goede collega’s. Het is belangrijk dat wij als school open staan voor nieuwe inzichten, zo houden we onze kennis en vaardigheden actueel. Voor onze leerkrachten in opleiding is het belangrijk dat zij intensief kennismaken met onze school, waar veel onderwijsontwikkeling plaatsvindt. En dat er sprake is van een goede organisatie, waardoor het opleiden in de school op een professionele wijze vorm kan krijgen. 
Doordat wij Opleidingsschool zijn kunnen we op een uniforme wijze en op kwalitatief hoog niveau leerkrachten opleiden. Natuurlijk doen we dit in samenspraak met de opleidingsinstituten, PABO’s, MBO’s.

Onze leerlingen vinden de lessen van studenten verfrissend en het prikkelt ook onze leerkrachten. Zij moeten reflecteren op deze lessen en kijken zo ook weer extra scherp naar hun eigen aanpak.

Interesse in een stageplaats?

PABO (opleiding leerkracht PO)

Elk jaar stellen we in de verschillende groepen stageplaatsen beschikbaar, in eerste instantie voor studenten van Hogeschool Utrecht ITT.

Plaatsing van studenten overleggen we altijd met het Centrum voor Werkplekleren van ITT.

MBO-studenten (opleiding onderwijsassistente)

De Gondelier is een erkend leerbedrijf (Calibris). We bieden (beperkt) stageplaatsen aan onderwijsassistent-stagiaires van het ROC.

Maatschappelijke stage

Scholieren kunnen bij De Gondelier een maatschappelijke stageplek aanvragen.

Als je belangstelling hebt voor een stageplek op onze school, neem dan contact op met de schoolopleider. Dit kan via e-mail: marlyse.melotte@meerkring.nl (Marlyse Mélotte)

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl