Organisatie daltononderwijs

Op onze school werken we in alle groepen volgens de daltonkernwaarden. Ze hebben namelijk allemaal te maken met vaardigheden die je later (op de middelbare school en daarna, maar zeker op je werk) nodig hebt. Een aantal voorbeelden van deze onderwijsvorm in onze schoolpraktijk:

 We werken in teams en met maatjes.

 We werken met (vaak persoonlijke) weektaken waarop kinderen zelf hun werk en instructies plannen.

 We organiseren verschillende schoolbrede daltonactiviteiten, zoals:

 maatjeslezen tijdens de Kinderboekenweek;

 thema-activiteiten tijdens de jaarlijkse Laakweek;

 knutselcircuit met bijvoorbeeld kerst (verschillende groepen door elkaar);

 maatjesgroepen: er zijn steeds twee groepen aan elkaar gekoppeld. Bijvoorbeeld groepen 1/2 en groep acht. Zij doen maandelijks samen een activiteit als voorlezen, knutselen, een voorstelling voorbereiden, etc.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl