Schoolactiviteiten

Onze school verzorgt naast uitstekend onderwijs ook activiteiten buiten het lesprogramma. Soms ligt de organisatie bij de school, soms bij samenwerkende instanties. Zo is er voor iedereen wel een terrein om uit te blinken met talent. Op de onderliggende pagina's kunt u daarvan kennis nemen.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl