De leden van de MR:

De MR kent momenteel de volgende samenstelling met 3 ouders en 3 leerkrachten.

 

Miranda van Haaren 
Leerkracht, secretaris 

 
Femke Ploeg
Leerkracht

Fiona van der Meer
LeerkrachtWouter Würdemann
Voorzitter en ouder

 

Remco Bruijn
Vicevoorzitter/penningmeester,
ouder

Lilian Blaset
Ouder

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl