De Vreedzame School

Op De Gondelier hanteren we de Vreedzame School als sociaal pedagogische methode. Dit houdt in dat in alle groepen op een structurele wijze aandacht wordt besteed aan het omgaan met elkaar en in het oplossen van conflicten.

 

Het centrale thema van de Vreedzame School is het oplossen van conflicten op een andere manier dan met geweld. De doelstelling van het programma is echter breder: de school ontwikkelt zich tot een democratische gemeenschap, waarin alle leden (leerlingen, leerkrachten en ouders) een stem hebben, zich gehoord en gezien voelen, zich positief gedragen tegenover elkaar en zich verantwoordelijk voelen voor het geheel. Hierdoor ontstaat een goed leer- en werkklimaat. En we bereiden onze leerlingen voor op het leven in een democratische samenleving en stimuleren actief burgerschap.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl