A way of life

Op De Gondelier organiseren we ons onderwijs dus volgens de daltonprincipes. Dat is geen systeem of methode, maar eerder ’a way of life’. Het Nederlandse daltononderwijs is gebaseerd op vijf kernwaarden: samenwerken, vrijheid & verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. Deze kernwaarden lichten we op de volgende pagina’s toe. Juist omdat daltononderwijs geen systeem is, dwingt het om telkens weer flexibel te zijn en te kijken naar het kind en de situatie. De leerlingen krijgen veel

uitdaging, krijgen vertrouwen en nemen initiatieven, leren plannen, leren van fouten en krijgen op een persoonlijke manier aandacht. Zo willen wij voor onze leerlingen een veilige plek zijn om te leren, te ontwikkelen en te ontdekken.

Daltononderwijs is een van de oudste vormen van traditioneel vernieuwingsonderwijs: een verzamelnaam voor de vernieuwde onderwijsvormen die ontstonden aan het begin van de twintigste eeuw. Vernieuwings--onderwijs staat tegenover het mechanische, klassikale onderwijs uit deze tijd waar de focus lag op kennisoverdracht. Denk bijvoorbeeld aan het ‘rijtjes stampen’. Daltononderwijs is vanaf 1904 ontwikkeld door de Amerikaanse lerares Helen Parkhurst.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl