Interessante websites

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar interessante websites en documenten:

Diversen

www.onderwijsinspectie.nl
www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl
www.schoolboekenthuis.nl

Passend Onderwijs

www.passendonderwijs.nl
Informatiepunt 'SamenWerkingsVerband De Eem' voor ouders:
Tel.nr.: 033-7601191
info@swvdeeem.nl

Artikelen Passend Onderwijs

- Ervaringen van ouders:
http://www.passendonderwijs.nl/nieuws/pionieren-passend-onderwijs-ervaringen-van-ouders/
- Gebrekkige kennis over Passend Onderwijs:
http://nos.nl/artikel/2008408-gebrekkige-kennis-passend-onderwijs.html
- Voor 01-03-2015 een oplossing om de bekostiging voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen te vereenvoudigen: http://www.nieuwsbank.nl/inp/2014/12/12/T153.htm
- Kamer wil aanspreekpunt voor ouders bij passend onderwijs:
https://iederin.nl/nieuws/17421/kamer-wil-aanspreekpunt-voor-ouders-bij-passend-onderwijs/

Documenten Passend Onderwijs

- Dyslexiezorg onder Jeugdwet
- Medische zorg voor kinderen in het onderwijs
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl