Onderwijs: altijd in beweging

Al onze vaste leerkrachten zijn daltongecertificeerd en blijven zich ontwikkelen. Niet alleen op het gebied van dalton, juist in de breedte van onderwijs.

Wij zien een sterkte verbinding tussen de 21ste-eeuwse vaardigheden, Handelingsgericht Werken (HGW) en dalton. Zowel individueel als tijdens de studiedagen met het team verdiepen we ons hierin. Het volgende figuur van dalton.nl illustreert deze samenhang.Effectiviteit

Kinderen leren hoe en waar ze informatie kunnen opzoeken en hoe ze die kunnen gebruiken. Waarom alles willen onthouden als het ook te vinden is? Hier ligt de link met ICT-geletterdheid.

Zelfstandigheid

Kinderen leren door zelf na te denken (probleemoplossend vermogen) maar ook door creatief te zijn hoe ze stof kunnen verwerken en onthouden. Ook hierbij kunnen ze ICT-geletterdheid gebruiken.

Reflectie

We leren kinderen kritisch te denken door op zichzelf te reflecteren. Welke keuzes heb ik gemaakt? Werkte dat of moet ik het de volgende keer anders doen? Daarbij past probleemoplossend vermogen ook heel goed. Wat ging er niet goed? Hoe kwam dat? Wat is er nodig om het anders te doen?

Verantwoordelijkheid

We leren kinderen zelf verantwoordelijkheid te nemen. Niet alleen voor wat zij leren, maar ook voor keu- zes die ze maken. Waar ga ik zitten, wat doe ik eerst, hoe doe ik het? Dat vraagt om kritisch denken. Maar ook probleemoplossend vermogen past bij uitstek.

Samenwerken

Door middel van samenwerken leren we kinderen sociale vaardigheden. We leren kinderen met elkaar te communiceren (echt luisteren naar elkaar). Op onze school gebruiken we hierbij het coöperatief werken.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl