De Gondelier & Europa

In het kader van het Europese subsidieprogramma "Erasmus+", met het doel om van Europa een sterke kennisregio te maken, heeft De Gondelier zich ingeschreven om mee te doen aan een internationaal uitwisselingsproject tussen leerlingen van verschillende basisscholen in Europa. Hiervoor hebben we een projectplan geschreven en deze is gehonoreerd door de Europese Commissie met een subsidie van 35.000 euro!! Wij gaan de komende drie jaren (2015 -2017) met een aantal leerlingen uit groep 8 op bezoek bij basisscholen in acht verschillende partnerlanden. Er wordt subsidie beschikbaar gesteld voor de reis- en verblijfkosten van de leerlingen en de leerkrachten en om de leerkracht te kunnen vervangen. Het doel van dit uitwisselingsproject is leerlingen en leerkrachten te stimuleren om van elkaar te leren.Op de website Europa ontdekken wordt u op de hoogte gehouden over de diverse activiteiten die worden uitgevoerd op De Gondelier en de andere betrokken scholen. 
website Europa ontdekken


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl