Kwink februari - april


Op de Gondelier werken wij met de methode Kwink voor de Sociaal-Emotionele ontwikkeling. Wij willen onze leerlingen bewust belangrijke vaardigheden aanleren, de zogeheten competenties van Sociaal Emotioneel Leren (SEL). Deze competenties hebben betrekking op jezelf, op de ander, op keuzes kunnen maken, op relaties hanteren en op zelfmanagement. Deze competenties zijn belangrijk voor nu, maar ook voor later. Als kinderen weten wie ze zelf zijn, als ze weten waar hun grenzen liggen, hoe ze met (heftige) emoties moeten omgaan en met anderen, hoe ze verantwoordelijke keuzes moeten maken en relaties kunnen onderhouden……dan presteren ze ook beter bij vakken als taal, rekenen en lezen. Sociaal-emotioneel leren werkt dus aan twee kanten positief!


De lessen 11 t/m 15 (februari t/m april 2020) hebben betrekking op de volgende inhoud: 

  • Les 11: We leren kinderen om de rust in zichzelf te vinden. Over: Het doen van ontspanningsoefeningen om beter met stress te kunnen omgaan
  • Les 12: Zien en begrijpen hoe iemand zich voelt. Over: Het vergroten van inlevingsvermogen (empathie). 
  • Les 13: Houden van en verliefdheid. Wat komt daar allemaal bij kijken? Over: De kracht van een relatie en het omgaan met sociale druk en verwachtingen. NB: De les sluit aan bij de nationale Week van de Lentekriebels. 
  • Les 14: Rekening houden met jezelf én met anderen kan spanning opleveren. Over: Kiezen voor ik, jij of allebei?
  • Les 15: Hulp vragen (onderbouw) / Goed leren plannen om stress te voorkomen (midden- en bovenbouw). Over: Goede keuzes maken op het juiste moment.